Til ALLE havemedlemmer i PARKEN og NØRREVÆNGET
 
Ved hele Mågeparken fra indgangen ved skoven
til udgangen ved Stormgade,
er der fra den 30. maj og frem til ALT er afsluttet
i november,  IKKE tilladt parkering eller standsning.

Dette gælder ethvert køretøj, også trailerparkering,
fra havemedlemmer eller gæster til havemedlemmer.
 
Kun Benny Andersens firma har adgang
 
Dette gælder for både Parken og Nørrevænget !!!
 
RESPEKTÉR DETTE TAK

 

Plantning af hække


Jeg har netop fået denne
mail fra Rambøll:

 

Hej Eddie!
 
Plantning af hæk i jeres haveforening

opstartes i uge 43 og forventes at tage 3 uger.
 
Du bedes informere haveforeningens haveejere derom.
 
Hvis du har spørgsmål, giv mig endelig en mail!
 
 
Med venlig hilsen

Peter Mogensbjerg
 
Ingeniør

Vi forventer selvfølgelig at traceet for hækken er ryddet, så de minimum er 0,7m. fra hvor hækken bliver sat (samme trace som den gamle) og ind til evt. hegn og andre genstande i haverne.
 
Opgaven udføres af HedeDanmark, men Thomas Dam fra Benny Andersen er stadig kontaktperson.


Tilmelding til præmiefesten
er gratis for medlemmer

 

         
        Haver udtaget af Havekonsulenten til præmie
 


Henry & Stella
Pedersen
 

Rigmor
Andreasen
 

Dora
Mancke
 

Sonja
Kristensen
 

Eddie
Lützhöft
 

Kort referat fra opstartsmødet i fælleshuset:
 
·      Senest mandag den 30. maj skal du fjerne ALT ( hundehegn, hegn, postkasse, og andre ting ), placeret indenfor en halv meter fra hækken samt i hækken.
 
·      Du skal markere, med en pind udleveret ved opstartsmødet, 2 meter inde på grunden, vinkelret på hækken, hvor du vil have stikledningen ind i din have.
Har du ikke fået en pind kan den afhentes ved Eddie Lützhöft i have 164 efter 16.00.
 
·      Du skal selv fjerne alt i din hæk, som kan ødelægge flishakkeren: Ståltråd, wire, jern og metal m.m.… Evt. markére hvor der er ting der kan ødelægge flishakkeren !!!
 
·      Det er vigtig at afmærke vandudtag / vandhane der står tæt på hækken
     Rød/ Hvid plastbånd kan afhentes gratis i have nr 30.
( Poul Erik Sørensen )

 
o   Jeres egne kloakker må ikke tilsluttes før, I har fået besked fra bestyrelsen, og tidligst benyttes ved OK melding fra bestyrelsen
( ca. fra vandet åbnes i 2017 )

 
o   HUSK AT PROPPE ALLE JERES EGNE KLOAKRØR AF ( ROTTER )  (40% hos STARK)
 
Fra mandag den 23. maj starter Benny Andersen på Højskolegrunden med at grave.
 
Fra mandag den 30. maj starter Benny Andersen med at save alle hækkene over, tæt ved roden, hvorefter roden bliver trukket op.
De saver og graver alle hække op, på alle stier, i én omgang!
 
Derefter graves op, 3 meter ad gangen, kloakrør lægges ned og dækkes til, hvorefter der graves,
nye 3 meter kloakrør lægges ned, osv. De starter med havenumrene 2 til 42
( Gamle Mågestien ).
 
Til sidst færdiggøres stien ved at få lagt stenmel på.
De håber at nå ca. 15 meter dagligt.
 
Derefter går de videre med næste sti fra havenumrene:
44 til 90 + 160 og 164 ( Gamle Mellemstien )
 
Derefter næste sti osv…
Nye hække vil blive plantet omkring oktober – november
 

 
·      Ved Mågeparken fra indgangen ved skoven
til udgangen ved Stormgade,
er der fra den 30. maj og frem til ALT arbejde er afsluttet,
 IKKE tilladt parkering og standsning.
Dette gælder allekøretøj, også trailerparkering,
fra havemedlemmer og gæster til havemedlemmer.
Dette gælder både Hf. Parken og Nørrevænget !!!

 
·      RESPEKTÉR disse hensyn TAK 


 

HAVEFORENINGEN PARKEN Stiftet 14. dec.1931 med 84 haver

 
Til ALLE havemedlemmer i PARKEN og NØRREVÆNGET
 
Ved hele Mågeparken fra indgangen ved skoven
til udgangen ved Stormgade,
er der fra den 30. maj og frem til ALT er afsluttet
i november,  IKKE tilladt parkering eller standsning.

Dette gælder ethvert køretøj, også trailerparkering,
fra havemedlemmer eller gæster til havemedlemmer.
 
Kun Benny Andersens firma har adgang
 
Dette gælder for både Parken og Nørrevænget !!!
 
RESPEKTÉR DETTE TAK

Lav din egen hjemmeside med mono.net