Tilmeldte til
spisning klokken 18.00
før generalforsamling


1 medlem
pr. have:

6, 10, 40, 54,
62,
72, 80, 82,
86,
88, 102, 104,
108,
136, 142,
144,
146, 154,
160,
164,

2. medlemmer
pr. have:

2, 8, 14, 24,
30, 32,
42, 46,
48, 50, 56,
74,
92, 110, 126,

130, 136, 162,
148,
166

I alt : 58 medlemmer

 

Indkaldelse til
ordinær generalforsamling
i Haveforeningen Parken
 
I henhold til foreningens vedtægter indkaldes der til den årlige ordinære generalforsamling
 
onsdag den 25. januar 2017 kl. 19:00 på Jerne Kro
 
Vi starter med at spise klokken 18.00 og afholder generalforsamlingen klokken 19.00
 
Dagsorden:
1.     Valg af dirigent
A.    Godkendelse af indkaldelse.
B.    Godkendelse af dagsorden.
2.     Formandens beretning ved Eddie Lützhöft
3.     Status fra bestyrelsen.
A.    Kloakering: Information om prisen på- og betaling for kloakering…  Mød op, det er vigtigt!!!
B.    Fælleshus ( Haveforening parken har opsyn og vedligehold af fælleshuset april 2017- april 2018
C.    Status på separering af vand mellem haveforeningerne Parken og Nørrevænget
D.    El i fælleshus/ samarbejde med Nørrevænget om at få gravet ledning ned
E.     Samarbejde med Nørrevænget om kloakering til fælleshuset
F.     Besigtigelse/ lovliggørelse af samtlige huse, skure og drivhuse, opmålt fra kommunens gennemgang.
4.     Fremlæggelse af års- og revisionsregnskab for 2016, samt godkendelse heraf v/ kasserer Mai
5.     Fremlæggelse af budget for 2017, samt godkendelse heraf v/ kasserer Mai
6.     Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
A.    Næstformand (Lars Viborg er konstitueret næstformand efter Poul Erik Sørensen valgte at gå af )
B.    Kasserer Mai Madsen ( modtager ikke genvalg )
C.   Bestyrelsesmedlem ( Henrik Jensen er i dag i bestyrelsen men ønsker fremover alene vurderingsposten )
D.    Bestyrelsesmedlem) ( Per Rasmussen )
7.     Valg af 2 suppleanter.
8.     Valg af 3 medlemmer til repræsentantskab i Esbjerg Kreds ( Eddie selvvalgt )
9.     Valg af vurderingsmand og suppleant ( Henrik Jensen genopstiller )
10.  Valg af en revisor og to suppleanter
11.  Valg af festudvalg
12.  Indkomne forslag ( Skal vi have stilåger eller ej )
13.  Eventuelt. ( Kørsel på stierne, trailere i Mågeparken,
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1. januar 2017
 
Forslag sendes til Eddie Lützhöft, Gormsgade 73, 6700 Esbjerg eller på mail: Eddie@bbsyd.dk
 
Af hensyn til spisning ( gratis ), vil vi gerne bede om tilmelding senest den 10. januar 2017.
Tilmelding skal ske skriftligt til Eddie Lützhöft, Gormsgade 73, 6700 Esbjerg eller på mail: Eddie@bbsyd.dk
 
Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne
Eddie Lützhöft, Lars Viborg, Mai Madsen, Per Rasmussen, Henrik Jensen
 
P.S.  Fremover bedes I ALLE lægge en avis over jeres måler, så det er muligt at aflæse den!

HAVEFORENINGEN PARKEN Stiftet 14. dec.1931 med 84 haver

 
Forslag til afstemning
til generalforsamlingen:

Havelåger bibeholdes?
Reviderede ordensregler!
( De vil blive opslået på denne
side senest den 16. januar )
Brændeovn?
Revisor/ haveleje?

Har du ønsker
til afstemning, så skriv
på Eddie@bbsyd.dk
senest den 15. januar

For at kunne opstille et forslag,
skal du selv være til stede
ved generalforsamlingen

Lav din egen hjemmeside med mono.net